Inspiratie voor een waterbestendige tuin
We worden steeds vaker geconfronteerd met extremen: heftige regenbuien en langdurige perioden van droogte. Regenval leidt zo tot wateroverlast, terwijl in perioden van droogte het gebruik van drinkwater toeneemt.

Toch is de oplossing simpel:

Als we allemaal aan de bron voldoende regenwater opvangen, dan wordt het riool ontlast van schoon water. Regenwater kan zo nuttig gebruikt worden in perioden van droogte. Zo maken we van de nood een deugd!

 

Met de Rainblock® willen we iedereen inspireren om met regenwater aan de slag te gaan.

 

De Rainblock® is een regenwaterschutting of kan tegen een muur worden geplaatst en is eenvoudig te koppelen aan de regenpijp. Door de holle modules te stapelen en onderling te verbinden, kun je net zoveel water opvangen als je zelf wilt. Het opgevangen regenwater kun je direct gebruiken in de tuin en met aanvullende voorzieningen zelfs voor het doorspoelen van het toilet en de wasmachine. Bij volle modules kan het teveel aan regenwater in de bodem worden gebracht via het Rainblock® Infiltratiesysteem. Het water wordt zo bij regenbuien ververst.

De Rainblock® maakt het opvangen en gebruiken van regenwater leuk en haalbaar voor iedereen. Door de modulaire opbouw past het systeem goed in tuinen en binnenstedelijke gebieden met weinig ruimte.


Minder wateroverlast

De Rainblock® kan veel regenwater opvangen en ontlast het riool. Het regenwater blijft op de plek waar het valt.

Minder droogte

Het regenwater kan nuttig worden gebruikt en is beschikbaar in perioden van droogte. Er wordt minder water aan de bodem onttrokken.

Meer biodiversiteit

Water is nodig om flora en fauna te laten leven, groeien en bloeien. Het draagt bij aan een gezonde bodem en actief bodemleven.

Verduurzamen

Het systeem bespaart in het gebruik van drinkwater en de modules hebben een gecertificeerd A-label. (NL Greenlabel).

Samenwerken aan wateroplossingen

De Rainblock® is er voor iedereen die duurzaam en verantwoord om wil gaan met regenwater.

Meer circulariteit

Door regenwater aan de bron op te vangen en te gebruiken voor allerlei gebruiksdoeleinden, wordt kostbaar drinkwater bespaart.

Een betrouwbare oplossing binnen handbereik

  • Wateropslag en erfafscheiding in één
  • Simpel aan te sluiten op de regenpijp
  • Makkelijk zelf te plaatsen
  • Flexibele capaciteit door stapelbare blokken
  • Betaalbaar en gebruiksvriendelijk
  • Besparen van drinkwater
Ga voor inspiratie naar de leverancier bij u in de buurt

Rainblock is een product van Water2Keep en partner van: nl_greenlabel_logo.png (32 KB)